SJOV UNDERVISNING

Med Active Floor får eleverne en ligeværdig tilgang til en auditiv, visuel, taktil og kinæstetisk læringsstil.  Samtidig skaber Active Floor større interaktivitet og motiverer til, at den tværfaglige undervisning med specielt fokus på samarbejde styrkes yderligere.

De forskellige læringsspil indenfor bl.a. matematik, dansk og naturvidenskabelige fag giver lærerne rig mulighed for at integrere bevægelse og sjov i undervisningen for både små og store. Ved at arbejde med bevægelse og gamification fanger du elevernes opmærksomhed på en helt ny måde samtidig med, at der er fuld fokus på de faglige læringsmål i de enkelte fag.

LEG OG LÆRING I BØRNEHAVEN

Med Active Floor får du nemt leg og læring ind i dagligdagen på en sjov og underholdende måde for både små og store børn. Det skal være sjovt at lære!

Ved at arbejde med bevægelse og gamification fanger du børnenes opmærksomhed på en helt ny måde samtidig med, at du har fuld fokus på de seks læreplanstemaer.

Active Floor giver mulighed for..

  • at undervisningsdifferentiere
  • at skabe større motivation hos børnene
  • at frigøre tid til andre aktiviteter

Samtidig skabes muligheden for at indarbejde IT, leg og læring i dagligdagen på en naturlig måde – uden at gå på kompromis med det faglige fokus.

interaktiv_laering

GLÆDE PÅ HOSPITALET

Forskning viser, at børn bliver hurtigere raske, hvis de kommer op af hospitalssengen og mobiliseres. Samtidig er det vigtigt, at deres ophold på hospitalet omfatter gode og underholdende oplevelser.

Active Floor kan bistå med…

  • at gøre børns ophold / hverdage på hospitalet mere underholdende
  • at mobilisere patienterne
  • at give læger og sygeplejersker et mere nuanceret sygdomsbillede af patienterne

Brug Active Floor i behandlingen

Active Floor kan anvendes både direkte og indirekte i behandlingen. Ved genoptræning kan Active Floor give et underholdende element i de forskellige træningsøvelser. Det tværfaglige personale kan derudover anvende Active Floor indirekte i behandlingen, da brugen af gulvet giver adgang til at se og vurdere patienterne i anderledes rammer isoleret fra sygesengen.

Udfyld ventetid for patienter og pårørende

Active Floor er udviklet til brug i alle aldersgrupper, og er derfor ideelt at bruge for både patienter og pårørende til at udfylde den potentielle ventetid, der kan opstå under et givent hospitalsophold. Samtidig kan Active Floor fungere som et frirum for patienter og familie, hvor de kan være sociale og møde andre familier på tværs af stuer og afdelinger og udveksle erfaringer. De fagligt relevante spil kan yderligere fungere som undervisningsmateriale til de kronisk syge børn, der har problemer med at følge undervisningsforløb på deres egen skole.

SKRÆDDERSYET TIL DIN BUSINESS

Kontakt os for mere info

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close