Brug et interaktivt gulv på børneafdelingen

Active Floor kan anvendes både direkte og indirekte i behandlingen. Ved genoptræning kan Active Floor give et underholdende element i de forskellige træningsøvelser.

Det tværfaglige personale kan derudover anvende Active Floor indirekte i behandlingen, da brugen af gulvet giver adgang til at se og vurdere patienterne i anderledes rammer isoleret fra sygesengen.