Priser på dit interaktive gulv – Active Floor

Du kan frit vælge om du ønsker en Active Floor abonnement aftale eller om du ønsker at købe Active Floor. Vi kalder det for Active Floor leje eller eje.