Socio-emotionel læring med ActiveFloor & MiLife

Hvad er Socio-emotionel læring?

Socio-emotionel læring (SEL) handler om at udvikle personers følelsesmæssige og sociale forståelse, kompetencer og færdigheder, således læring om følelsesmæssig intelligens, empati, samarbejde, kommunikation, konfliktløsning, selvregulering, ansvarlighed og andre lignende færdigheder.

Hvorfor anvendes SEL i skoler? 🤔

Det anses som nødvendigt, at elever undervises i læsning, skrivning, matematik, sprog og naturvidenskab m.v. for at kunne fortsætte i livet og opnå succes. Ikke desto mindre vidner mange statistikker om, at elevers mentale og følelsesmæssige tilstand ikke altid er tilstrækkelig for trivselen.

Elever kan have behov for at lære om sig selv, om deres interaktion med andre, om at tage ansvar for sig selv, at udvise empati og respekt over for sig selv og andre, at regulere deres følelser og reaktioner, samt at udvikle deres evne til at reflektere og tænke kritisk, og træne deres evne til at tage ansvarlige beslutninger. Disse kompetencer giver dem mulighed for at udvikle sig til at være optimistiske, balancerede og konstruktive individer i en verden, der konstant forandrer sig.

Formålet med SEL er derfor at give den enkelte elev en bedre forståelse af sit eget og andres følelsesliv, så de bedre kan udtrykke og håndtere deres egne og andres følelser, enten individuelt eller i fællesskab. Forskning viser, at dette kan føre til øget trivsel og fællesskabsfølelse.

Hvornår anvendes SEL læring?

De seneste år vinder SEL større opmærksomhed i moderne pædagogik og psykologi. Hertil ses det oftere, at skoler, arbejdspladser og samfundsbaseret organisationer implementere SEL-programmer, -kurser, -systemer, m.m. for at fremme trivselen, produktiviteten og fællesskabet.

For at opnå dette er der behov for en struktureret og strategisk funderet undervisning i SEL for alle elever. For at opnå dette, kan det være nødvendigt, at lærere, pædagoger og vejledere selv er uddannet i SEL.

Socio-emotionel læring med ActiveFloor 🚀

ActiveFloor har i samarbejde med MiLife udviklet en play-liste med socio-emotionelle læringsspil på vores MyFloor software.

Play-listen har fokus på SEL for børn på alle klassetrin, som i gennem bevægelse og leg, giver børnene øget forståelse af kroppen, hjernen, sanserne, følelserne og et positivt mindset. Spillene indeholder læring om:

 • Kroppens opbygning
 • De fem sanser
 • Hjernens opbygning
 • Aflæsning af ansigtsudtryk
 • Forståelse af fire vigtige følelser
 • Evnen til at sætte ord på egne følelser
 • At lære sig selv bedre at kende
 • Positiv selvsnak og mindset
 • Brug af ulve- og girafsprog
 • Handlinger der skaber venskaber
 • Klassens værdier
 • Tjek-ind og tjek-ud
 • Hvad der gør dem stolte og taknemmelige.

Socio-emotionel læring - MiLife X ActiveFloor

Klik på billede for at læse mere om MiLife