Traditionelle læringsmetoder vs. uddannelsesteknologier (EdTech).

Traditionelle læringsmetoder vs. EdTech

Traditionelle læringsmetoder og debatten om didaktiske overvejelser i skolen har intensiveret sig i de seneste år, især med indførelsen af forskellige digitale teknologier i undervisningen. Et omdrejningspunkt for denne debat har været spørgsmålet om, hvorvidt digital læring gør eleverne dovne, og om bøger fortsat har en berigende værdi.

Traditionelle læringsmetoder står til revurdering, da det ikke er til at komme udenom, at digital teknologi har gjort sit indtog i skolerne. Spørgsmålet er nu: Hvor meget skal de fylde? Nogle ser det som en trussel mod læringen, idet eleverne kan blive distraherede af de mange muligheder, som skærmen tilbyder. Der er også en udbredt opfattelse, at for meget skærmtid kan føre til træthed og koncentrationsproblemer. Sammenlignet hermed kan det virke som om, at bøger, der tilbyder en mere lineær og fokuseret læseoplevelse, er mere velegnede til indlæring.

På den anden side må vi anerkende, at bøger også kan have deres ulemper. At læse i en bog i timevis kan for nogle resultere i træthed og manglende engagement. Her kommer digital teknologi ind som en potentiel game-changer. Interaktive læremidler, online ressourcer og adaptiv læring kan give eleverne mulighed for at engagere sig på nye måder og få tilpasset undervisningen til den enkeltes behov.

Traditionelle læringsmetoder vs. EdTech – Hvad ved vi fra tidligere erfaring?

Et af de mest interessante eksempler og samtidig en tidligere teknologisk debat var indførelsen af lommeregneren i matematikundervisningen. Bekymringerne var dengang om, at dette ville resultere i matematisk analfabetisme, hvor eleverne ville miste evnen til at udføre simple beregninger uden teknologisk hjælp. Overraskende nok viste det sig, at indførelsen af lommeregneren ikke havde en negativ virkning. Tværtimod frigjorde det tid til en dybere forståelse af matematiske koncepter og problemløsning.

Hvad er den rette balance mellem traditionelle læringsmetoder og uddannelsesteknologier?

Spørgsmålet om den gode brug af skærme i undervisningen er fortsat relevant. Den gode brug af skærme handler om at finde den rette balance mellem traditionelle læringsmetoder og uddannelsesteknologier. Skærmene bør anvendes som et værktøj til at forstærke læringen, ikke erstatte den. Det kræver kompetente lærere, der kan udnytte teknologien til at skabe engagerende og interaktive læringsoplevelser for den enkelte elev. Dette kan dog lægge et stort pres på den enkelte lærer, og der bør derfor tænkes på ressourcer eller systemer, der kan gøre denne proces mere overskuelig. For eksempel kunne en officiel kategorisering give et bedre overblik.

På samme måde er differentiering af EdTech afgørende. Én teknologi passer sjældent til alle elever. Nogle elever kan have gavn af teknologier, der hjælper med læsevanskeligheder, mens andre kan drage fordel af interaktive læringsværktøjer, især når det er svært at sidde stille og holde koncentrationen. Det er vigtigt at identificere og tilpasse teknologierne til den individuelles behov og læringsstile.

Fremtiden ser ud til at være præget af en stadig større integration af digitale teknologier i undervisningen. Blandt andet er EU’s oprettelse af en Digital Education-afdeling et signal om en satsning på at udnytte teknologiens potentiale i skolerne. Men denne udvikling skal ledsages af kritisk refleksion og vurdering af teknologiens indvirkning på indlæring og udvikling.

I sidste ende handler det om at omfavne det bedste fra begge verdener. Både digitale værktøjer og traditionelle læringsmaterialer har deres plads i undervisningen. Det kræver konstant overvejelse og tilpasning for at opnå den mest berigende læringsoplevelse for eleverne. De didaktiske overvejelser skal dog altid være i fokus, uanset hvilken teknologi der anvendes.

Start fremtiden i dag med ActiveFloor!

ActiveFloor er et interaktivt undervisningsunivers, der fremmer en aktiv og legende undervisning. Dette er et læringsværktøj, der gør det nemt at få eleverne op af stolene og skaber en aktiv undervisning med fokus på bevægelse og leg. Med et spilbibliotek på over 10.000 spil samt muligheden for at skabe sine egne spil, er det nemt at implementere og benytte for enhver lærer, uanset sprog, fag, klassetrin eller aktivitetsniveau.

Læs også:

The power of playing IG

The Power of Playing

Traditionelle læringsmetoder vs. EdTech

Embodied Learning